Ułatwienia dostępu

Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

 Rynarzewo, dn. 07.09.2020 r.

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Szkoły w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie

mgr Agnieszka Tulińska -

tel. 52 384 55 01

e-mail: sp_rynarzewo4wp.pl

 

PLAN DZIAŁAŃ KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI

 

Analiza stanu faktycznego

 

 1. Budynek Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich znajduje się w Rynarzewie pod adresem ul. Strażacka 20.
 2. Do budynku prowadzi siedem wejścia, wejście główne jest od ul. Strażackiej. Przy wejściu tylnym od strony sali gimnastycznej znajduje się podjazd dla wózków. Wejście od strony sali gimnastycznej jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Szkoła wyposażona jest w schodołaz dla osób niepełnosprawnych.
 4. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 6. Zastosowane rozwiązania komunikacyjne umożliwiają podjazd samochodem pod samo wejście do budynku.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Zadania i sposób realizacji

 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot
  • dziecko niepełnosprawne ma prawo uczęszczać do szkoły ogólnodostępnej blisko swojego miejsca zamieszkania. Dzięki temu pozostaje w dobrze sobie znanym środowisku i nie zostaje wyrwane z lokalnej społeczności; uczy się funkcjonowania w otoczeniu, w którym będzie żyło również jako osoba dorosła,
  • szkoła powinna uwzględniać indywidualne możliwości i potrzeby każdego dziecka, koncentrując się na tym, jak efektywnie uczyć oraz wspierać samodzielność i indywidualny potencjał ucznia,
  • wsparcie dziecka w nauce,
  • zauważanie włożonego wysiłku, nawet jeśli efekt pracy nie jest satysfakcjonujący,
  • pozytywne motywowanie,
  • zachęcanie do podejmowania kolejnych prób i działań,
  • pozyskiwanie informacji zwrotnej: co stanowiło trudność, co dało satysfakcję i przyjemność;
  • zatrudnienie nauczyciela wspomagającego,
  • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zajęcia rewalidacyjne,
  • zajęcia z pedagogiem lub psychologiem,
  • zajęcia specjalistyczne - logopedyczne, itp.
  • współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, - dobra współpraca z rodzicami uczniów niepełnosprawnych,
  • w procesie integracji zespołu klasowego warto zwrócić uwagę na wszystkie działania, które służą lepszemu poznaniu, budowaniu zespołu, wymagają współpracy, uczą komunikacji, rozwijają wrażliwość:
 2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot
  • zapewnienie minimalnych wymagań służących dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

 

Dostępność architektoniczna - działania mające ułatwić wszystkim (nie tylko tym z niepełnosprawnością) użytkownikom korzystanie z przestrzeni danego obiektu. Jednocześnie należy pamiętać, że jeżeli zaprojektujemy przestrzeń z myślą o osobach mających największe wymagania w zakresie poruszania się, komunikowania lub odszukiwania informacji, to sprawimy, że będzie ona postrzegana jako wygodna i intuicyjna do korzystania przez wszystkich użytkowników.

 

 • zapewnienie możliwości poruszania się po piętrach i pomiędzy piętrami,
 • umożliwienie dotarcia do wszystkich pomieszczeń(z wyjątkiem technicznych) w budynku,
 • łatwość dostania się do budynku, wejście do obiektu powinno być jasno oświetlone, możliwe szerokie i bez fizycznych przeszkód,
 • bezprogowe drzwi wejściowe,
 • toaleta dla inwalidów,
 • umożliwienie wejścia do budynku z psem asystującym,
 • zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynku wszystkim, w tym osobom z niepełnosprawnościami,
 • usytuowanie w bezpośredniej bliskości od wejścia do budynku portierni,
 • schody- poręcze po obu stronach, pierwszy i ostatni stopień w biegu są oznaczone w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów – np. na żółto

Dostępność cyfrowa

 1. Tworzenie dokumentów w edytorze tekstu przestrzegając następujących zasad:
 • wyrównuj tekst do lewej strony – nie stosuj justowania,
 • nie dziel wyrazów – wyłącz tę funkcję w edytorze,
 • stosuj czcionki, które:

- są bezszeryfowe, czyli o kroju pozbawionym ozdobników w postaci szeryfów – końcówki znaków są proste (na przykład Helvetica, Arial, Calibri, Tahoma); przykłady czcionek szeryfowych, których nie należy stosować, to Times New Roman, Century

 • pamiętaj o właściwym kontraście,
 • wstawiając do tekstu tabelę pamiętaj, żeby:

- określić wiersz nagłówków tabeli – zdefiniowanie wiersza nagłówków pozwala osobom niewidomym korzystającym z czytnika ekranu zrozumieć znaczenie treści odczytywanych komórek tabeli,

-używać funkcji „Powtórz wiersz nagłówka na nowych stronach” w sytuacji, gdy tabela będzie zajmowała więcej niż jedną stronę dokumentu, wiersz nagłówka automatycznie zostanie powtórzony na kolejnych stronach,

- linie siatki były widoczne, co pozwala wizualnie rozpoznawać wiersze i kolumny,

-wyrównywać tekst w kolumnach do lewej, a dane liczbowe do prawej lub do przecinka dziesiętnego.

 1. Udostępnienie stron:
 • strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (termin do 31.01.2021r.). Celem istnienia BIP jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym poznania sposobu działania instytucji publicznej. Dzięki dostępności staje się to możliwe także dla osób z niepełnosprawnością,
 • narzędzia kontaktowe np. strona internetowa szkoły (termin do 31.01.2021r.)

 

 

Dostępność informacyjno - komunikacyjna dotyczy tych wszystkich, którzy do budynku się dostali, ale brakuje im dostępu do informacji w środku.

 

 • możliwość komunikacji w innej formie wskazanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami – np. przez e-mail, SMS albo pisząc na kartce (to ostatnie może być przydatne dla osób niemówiących, które słyszą),
 • możliwość przesłania SMS-a lub e-maila,
 • otwartość, czyli chęć do komunikacji,
 • uważne słuchanie o potrzebach osoby zgłaszającej i gotowość do odpowiedzenia na te potrzeby.

 

 1. Monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- koordynowanie działań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W RYNARZEWIE
ul. Strażacka 20, 89-200 Rynarzewo

tel./fax: 52 384 58 55 lub 52 384 55 01

Szkoła Podstawowa w Rynarzewie © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.