Ułatwienia dostępu

Kontrast:
Czcionka:
A-
A+
 • Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej
  w Rynarzewie.
 • Boiska są czynne w następujących terminach:
  1. Planowane zajęcia szkolne dla uczniów szkoły poniedziałek-piątek 8:00-14:15
  2. Boiska dostępne są dla wszystkich chętnych poniedziałek - sobota zgodnie z harmonogramem
 • W czasie wakacji obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 • Zajęcia sportowe odbywające się z w terminach określonych w pkt. 2 b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
 • Z boiska korzystać mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne, po wcześniejszym zapoznaniu z niniejszym regulaminem.
 • Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 • Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych (szatni), po okazaniu dokumentu tożsamości.
 • Za rzeczy pozostawione na terenie boisk administrator i instruktor nie odpowiada.
 • Dopuszcza się możliwość rezerwacji u instruktora sportu terminu korzystania
  z boisk.
  1. rezerwacje boiska piłkarskiego:
 • Grupy zorganizowane po godz. 19:00
 • Rezerwacje jednorazowe można dokonać z 4-dniowym wyprzedzeniem,
 1. b) rezerwacje boiska wielofunkcyjnego można dokonać w czasie pracy Orlika
 • Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego typu halowego lub tzw. „szutrówki”.
 • W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z boisk.
 • Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu, pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go oddać.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. Używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców lekkoatletycznych,
  2. Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.
  3. Niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska, ogrodzenia,
  4. Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  5. Palenia tytoniu, marihuany, dopalaczy, żucia gumy, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych,
  6. Przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  7. Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  8. Przebywania na obiekcie dzieci do lat 7 bez opiekuna oraz osób do 15 roku życia po zapadnięciu zmierzchu,
  9. Wprowadzania zwierząt,
  10. Korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
  11. Przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,
  12. Wchodzenia na teren obiektu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 13 korzystania
  z boisk podejmuje opiekun Orlika, który w zależności od sytuacji może:
  1. Nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
  2. Zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  3. Nakazać opuszczenie terenu kompleksu,
  4. Zakazać dalszych wstępów na kompleks.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 • Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.
 • Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu a w szczególności do uwag instruktora sportu.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RYNARZEWIE
ul. Strażacka 20, 89-200 Rynarzewo

tel./fax: 52 384 58 55 lub 52 384 55 01

Szkoła Podstawowa w Rynarzewie © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.