Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Opieka profilaktyczna szkolnej służby zdrowia

 

Opiekę nad uczniami sprawuje:

pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania - Halina Burda

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej jest czynny:

w Szkole Podstawowej w Rynarzewie

przy ul. Strażackiej 20

Poniedziałek

9.00-13.00

wtorek

10.00-13.00

Środa

9.00-13.00

Czwartek

Nieczynny

Piątek

11.00-13.00

 

Pierwsza pomoc przedlekarska udzielana jest w przypadkach nagłych wypadków czy zachorowaniu w gabinecie przez pielęgniarkę. Dziecko chore  podwyższoną temperaturą ciała powinno pozostać w domu.

W celu sprawowania właściwej opieki proszę informować pielęgniarkę o chorobach przewlekłych, opiece lekarza specjalisty, podawanych lekach, zaleceniach lekarskich mających wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole.

Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności proszę o dostarczenie kopi orzeczenia do gabinetu pielęgniarki albo do wychowawcy.

Badania w roku szkolnym:

Dzieci sześcioletnie i dzieci kl. pierwszej, które nie miały badań w sześciolatkach, obowiązuje badanie przesiewowe i profilaktyczne lekarskie tzw. bilansowe.

Klasy I, II, IV, VI mają prowadzoną opiekę po bilansie, kontrolę realizacji zaleceń lekarskich.

Klasy III obowiązuje badanie przesiewowe i bilansowe.

Klasy V badania przesiewowe.

Klasy VII obowiązuje badanie przesiewowe i bilansowe.

Dzieci są informowane o terminach badań.

Program profilaktyki fluoryzacji zębów jest prowadzony w klasach I-VI, co sześć tygodni dzieci mają prowadzone szczotkowanie zębów preparatem "fluormex żel". Dziecko może być zwolnione z fluoryzacji na pisemną prośbę rodzica.

Rodzice mają prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie opieki zdrowotnej, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RYNARZEWIE
ul. Strażacka 20, 89-200 Rynarzewo

tel./fax: 52 384 58 55 lub 52 384 55 01

Szkoła Podstawowa w Rynarzewie © 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.