Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Drodzy Rodzice informujemy, że rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szubin na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego– strona do logowania:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/szubin lub www.szubin.przedszkola.vnabor.pl.

Termin zapisu nowych dzieci do przedszkola 28.02.2022r. – 25.03.2022r.

Po zalogowaniu się w systemie rodzice/opiekunowie prawni wypełniają wniosek, a następnie drukują go, podpisują i dostarczają do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście preferencji. Podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacji.

Terminarz rekrutacji  z zasadami i dokumentami do pobrania znajdują się na stronie szkoły w zakładce PUNKTY PRZEDSZKOLNE - REKRUTACJA.

Prosimy o terminowość składania wniosków, ponieważ system po przekroczeniu terminu nie przyjmie zgłoszenia.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RYNARZEWIE
ul. Strażacka 20, 89-200 Rynarzewo

tel./fax: 52 384 58 55 lub 52 384 55 01

Szkoła Podstawowa w Rynarzewie © 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.